Om te koop: klik deur na u vereiste produk, klik daarop om die produkbesonderhede te sien. U kan nou 'n mandjie byvoeg, kyk of voortgaan met inkopies .

Belangrike nota: Vir meer inligting oor Covid-19, sien gerus www.sacoronavirus.co.za of skakel die SA noodhullyn by 0800 029 999

Home page-products

<html><head><title>Export Picture</title></head><body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <center><img border="0" src="HUb menu v1.1.jpg" alt="Exported picture" usemap="#PreviewImageMap" ismap="ismap" /> <map name="PreviewImageMap"> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/cleaning-warehouse-range" alt="" coords="236,340,323,386" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/sabs-certified-products" alt="" coords="126,344,213,394" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/colour-coded-brooms-and-mops" alt="" coords="20,344,102,395" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/washroom-products-habitat" alt="" coords="237,276,324,327" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/refuse-bags" alt="" coords="123,279,216,325" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/protective-ware-habitat" alt="" coords="20,280,96,329" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/paper-products-habitat" alt="" coords="241,211,320,258" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/mops-habitat" alt="" coords="132,219,208,256" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/trolleys-habitat" alt="" coords="22,216,90,254" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/furniture-care-habitat" alt="Furniture care menu" coords="245,150,321,184" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/floor-care-habitat" alt="Floor care menu" coords="127,150,207,187" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/cloths-wipes-habitat" alt="Cloths and wipes menu" coords="21,145,98,191" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/cleaning-equipment-habitat" alt="Cleaning Equipment menu" coords="239,82,324,125" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/cleaning-chemicals-habitat" alt="Cleaning chemicals menu" coords="130,85,209,124" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/brushware-habitat" alt="Brushware menu" coords="18,86,99,118" /> <area shape="RECT" href="www.cleaninghub.co.za/collections/airesol-air-fresheners-habitat" alt="Aerosols munu" coords="130,23,210,58" /> </map></center> </body></html>

Click on the product type you are interested in